Мисия

Читалище „Ромски таланти“, ИКФ, София, е център за култура, образование и спорт, който работи за популяризирането на ромската култура, уникалните й традиции и нейната богата и сложна история в България. Повишаването на осведомеността за тези традиции сред ромското население в нашия район и извън него, както и признаването, преразглеждането и празнуването им като част от идентичността на една голяма общност, е основната цел на нашата организация. Ние съсредоточаваме нашите усилия и ангажираност на местно ниво в три основни сектора:

  • Образование
  • Запазване на култураното наследство
  • Спорт